A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 194/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach

  ZARZĄDZENIE NR 194/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2005 r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


  Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475) zarządzam, co następuje:
  § 1. Upoważniam Panią Halinę Stalewską – pełniącą obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach do dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu, a w szczególności:
  1) do reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach i wykonywania przez Ośrodek ustawowych zadań:
  a) przed wszystkimi władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi,
  b) do zawierania umów, dokonywania rozliczeń finansowych i podejmowania innych czynności w granicach zwykłego zarządu,
  2) do wynajmu pomieszczeń Ośrodka,
  3) do dokonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego.
  § 2. Upoważniam Panią Halinę Stalewską do udzielania dalszych pełnomocnictw
  w granicach zwykłego zarządu.
  § 3. 1. Pełnomocnictwo jest ważne w okresie pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
  2. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-04-06 1421
  Data upublicznienia: 2006-04-06
  Art. czytany: 4116 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<