A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXX/264/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do projektu herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXX/264/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 3 marca 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do projektu herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:
  § 1. Do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do projektów herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, powołuje się Komisję Doraźną Rady Gminy w składzie:
  1) Niewińska Elżbieta – Przewodniczący,
  2) Edward Zenon Konopka – Członek,
  3) Niewiński Jan – Członek.
  § 2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególnosci:
  1) zwołuje posiedzenia Komisji i prowadzi jej obrady,
  2) zaprasza na obrady osoby spoza Komisji,
  3) podpisuje protokół z posiedzenia Komisji,
  § 3. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb i mogą być zwołane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a także na wniosek Wójta lub Przewodniczącego Rady.
  2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
  § 4. 1. Podczas posiedzenia Komisja rozpatruje zgłoszone sugestie i uwagi pod względem formalnym i merytorycznym i przygotowuje wnioski do Rady o ich przyjęcie bądź odrzucenie.
  2. Stanowisko Rady o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku jest ostateczne.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-04-07 1248
  Data upublicznienia: 2006-04-07
  Art. czytany: 2859 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<