A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXX/266/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006

  UCHWAŁA NR XXX/266/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 3 marca 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetowych na kwotę 91.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej na kwotę 26.816 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. W związku z wprowadzoną zmianą w wydatkach budżetowych dokonuje się zmiany załącznika do budżetu gminy „Wykaz zadań inwestycyjnych i środkow na ich realizację w 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  Plan dochodów ogółem: 10.965.668 zł
  Plan wydatków ogółem: 11.124.745 zł
  Dochody budżetowe w kwocie 440.923 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciagniętych w latach ubiegłych Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 600.000 zł jest przychód z planowanych do zaciągnięcia dlugoterminowych kredytow bankowych w wysokości 600.000 zł.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-04-07 1300
  Data upublicznienia: 2006-04-07
  Art. czytany: 3286 razy

  » Załącznik do uchwały - rozmiar: 62068 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<