A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/286/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

  UCHWAŁA NR XXXIII/286/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Utworzyć związek międzygminny o nazwie Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wspólnie z innymi gminami:
  1) Miasto Bielsk Podlaski;
  2) Gmina Bielsk Podlaski;
  3) Gmina Boćki;
  4) Miasto Brańsk;
  5) Gmina Brańsk;
  6) Gmina Orla;
  7) Gmina Rudka;
  8) Miasto Hajnówka;
  9) Gmina Kleszczele;
  10) Gmina Białowieża;
  11) Gmina Czeremcha;
  12) Gmina Czyże;
  13) Gmina Dubicze Cerkiewne;
  14) Gmina Hajnówka;
  15) Gmina Narew;
  16) Gmina Narewka;
  17) Miasto Siemiatycze;
  18) Gmina Drohiczyn;
  19) Gmina Dziadkowice;
  20) Gmina Grodzisk;
  21) Gmina Mielnik;
  22) Gmina Milejczyce;
  23) Gmina Nurzec Stacja;
  24) Gmina Perlejewo;
  25) Gmina Siemiatycze.
  § 2. Celem tworzonego związku międzygminnego będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych przekazanych przez tworzące go gminy.
  § 3. Traci moc uchwała Nr XXI/210/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1430
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3145 razy

  » Załącznik - rozmiar: 47930 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<