A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/288/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą „Wieści Gminne”

  UCHWAŁA NR XXXIII/288/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą „Wieści Gminne”


  Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), oraz art. 8 i art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), uchwala się, co nastepuje:
  § 1. 1. Gmina Wyszki wydaje bezpłatny kwartalnik samorządowy pod nazwą „Wieści Gminne”, zwane dalej „Wieściami”.
  2. Wydawcą Wieści jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach, a siedziba redakcji mieści się w Wyszkach przy ul. Szkolnej 17.
  § 2. 1.W Wieściach publikuje się istotne dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców Gminy informacje, problemy oraz wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze.
  2. Wieści w szczególności informują o działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz upowszechniają ideę samorządową.
  3. Wieści upowszechniają działalność kulturalną na terenie Gminy w szczególności poprzez: informowanie o wydarzeniach kulturalnych i publikację prac oraz promowanie twórczości lokalnych artystów.
  4. Wieści promują Gminę Wyszki oraz jej walory turystyczne i gospodarcze.
  § 3. 1. Wieści wydawane są w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom w ramach przyznanych na ten cel środków.
  2. Wieści są rozprowadzane bezpłatnie na terenie Gminy, w szczególności poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym szkół oraz za pośrednictwem placówek handlowych.
  3. Wieści mogą być rozprowadzane poza terytorium Gminy, w szczególności za pośrednictwem organizacji gospodarczych, agencji turystycznych i na targach.
  4. Za treść Wieści i pracę redakcji odpowiada Redaktor Naczelny, którego wyznacza Wójt.
  § 4. 1. Wójt może powołać Radę Programową, która jest organem opiniodawczo-doradczym.
  2. Skład Rady Programowej i jej zadania określa Wójt w zarządzeniu o jej powołaniu.
  § 5. Wykonanie uchwały, w tym zgłoszenie Biuletynu do rejestru prasowego, uzyskanie symbolu ISSN w Bibliotece Narodowej, powierza się Wójtowi Gminy.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1439
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3188 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<