A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
 • Wybory i referenda
 • Wybory samorządowe 2006 (archiwum)
 • UCHWAŁA NR 4/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WYSZKACH w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Gminnej Komisji Wyborczej

  UCHWAŁA NR 4/06
  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  W WYSZKACH
  z dnia 4 października 2006 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach


  Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych ustalonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M..P. Nr 61, poz. 642) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się harmonogram dyżurów członków Komisji dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta gminy.
  § 2. Komisja rozpoczęła pracę dnia 4 października 2006 roku, będzie pełnić dyżury w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy od godz. 730 do 1530, a w dniach 13 i 18 października 2006 r. w godzinach od 7.30 do 24.00.
  § 3. W przypadku przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na radnych, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Komisja dyżuruje począwszy od odnia rozplakatowania obwieszczenia od godz. 7.30 do 15.30, a w ostatnim dniu zgłaszania od 7.30 do 24.00.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Przewodniczacy Komisji
  Marzanna Olszewska  Data wprowadzenia: 2006-11-09 1012
  Data upublicznienia: 2006-11-09
  Art. czytany: 5303 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2006-11-16
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński

  2006-11-09
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<