A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
 • Wybory i referenda
 • Wybory samorządowe 2006 (archiwum)
 • UCHWAŁA NR 5/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

  UCHWAŁA NR 5/06
  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  W WYSZKACH
  z dnia 18 października 2006 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


  Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach uchwala, co następuje:
  § 1. Powołuje się:
  1) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 1 w Strabli,
  3) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 2 w Falkach,
  2) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 3 w Topczewie,
  3) Obwodową Komisje Wyborczą Nr 4 w Wyszkach
  § 2. Składy osobowe komisji, o których mowa w § 1 określają załączniki 1-4 do niniejszej uchwały.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  Przewodniczacy Komisji
  Marzanna Olszewska


  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr 5/06
  Gminnej Komisji Wyborczej
  z dnia 18 października 2006 r.


  OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W STRABLI


  1. Zofia Oksiuta
  2. Daniel Bolesta
  3. Franciszek Niewiński
  4. Ewa Agnieszka Łochnicka
  5. Ireneusz Zawadzki
  6. Bożena Siemieńczuk
  7. Stanisław Trzeszczkowski
  8. Karolina Niewińska
  9. Wioletta Zdanuczyk

  Załącznik Nr 2
  do uchwały Nr 5/06
  Gminnej Komisji Wyborczej
  z dnia 18 października 2006 r.


  OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W FALKACH


  1. Jan Falkowski
  2. Stanisława Bogusz
  3. Małgorzata Młodzianowska
  4. Danuta Bolesta
  5. Stanisław Warpechowski
  6. Tadeusz Malinowski
  7. Krzysztof Niewiński
  8. Krzysztof Falkowski
  9. Lucjan Marczyński

  Załącznik Nr 3
  do uchwały Nr 5/06
  Gminnej Komisji Wyborczej
  z dnia 18 października 2006 r.


  OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W TOPCZEWIE


  1. Barbara Karpiesiuk
  2. Franciszek Tworkowski
  3. Anna Wyszkowska
  4. Agata Górska
  5. Mieczysław Śmietało
  6. Halina Kuczyńska
  7. Marek Kuczyński
  8. Dorota Zdrojkowska
  9. Bogumiła Urszula Niewińska

  Załącznik Nr 4
  do uchwały Nr 5/06
  Gminnej Komisji Wyborczej
  z dnia 18 października 2006 r.


  OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WYSZKACH


  1. Zdzisława Jabłońska
  2. Wiesława Warpechowska
  3. Anna Niewińska
  4. Agnieszka Łuczaj
  5. Sławomir Warpechowski
  6. Kazimierz Wasilewski
  7. Witold Hieronim Lebioda
  8. Elżbieta Krasiejko
  9. Zdzisław Piotr Olszański


  Data wprowadzenia: 2006-11-09 1026
  Data upublicznienia: 2006-11-09
  Art. czytany: 5626 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2006-11-16
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński

  2006-11-09
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<