A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny
Pok. Nr 14
Tel. (0-85) 730 58 83


Wymagane dokumenty
1. Podanie.
2. Oświadczenie poborowego (żołnierza) zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego (żołnierza), bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania.
3. Oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki.
4. Ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.
5. Kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki.


Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny
Pok. Nr 14


Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wyszki. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Ostateczna decyzja ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.

Podstawa prawna
Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt.1 ust.2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.04.2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 72, poz. 499).

Opracował
Andrzej Niewiński


Data wprowadzenia: 2007-06-13 1414
Data upublicznienia: 2007-06-13
Art. czytany: 2314 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
Rejestr zmian:
2007-06-13
1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<