A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi

Miejsce załatwienia
Referat Organizacyjny
Pok. Nr 14
Tel. (0-85) 730 58 83


Wymagane dokumenty
1. Wniosek żołnierza.
2. Zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych.
3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące przed odbyciem ćwiczeń, pomniejszonego o składki odprowadzane na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek od dochodów osobistych.
4. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego
5. W przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej


Miejsce odbioru
Referat Organizacyjny
Pok. Nr 14


Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wyszki. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Świadczenie rekompensujące stanowi różnicę między wynagrodzeniem żołnierza rezerwy a świadczeniem otrzymywanym w jednostce wojskowej. Zasady ustalenia jego wysokości nie uwzględniają składek ubezpieczeniowych, premii i nagród.

Podstawa prawna
Art. 119 a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004 - j.t.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155)

Opracował
Andrzej Niewiński


Data wprowadzenia: 2007-06-13 1417
Data upublicznienia: 2007-06-13
Art. czytany: 2417 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
Rejestr zmian:
2008-10-28
1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński

2007-06-13
2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<