A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 95/4 w miejscowości Mulawicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/2 w miejscowości Stacewicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/7 w miejscowości Stacewicze
» Obw. o zgromadzeniu akt na budowę inf. turystyczno-rekreacyjnej w m. Strabla-Łyse
Rejestracja przedpoborowych

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Wyszki
ul Piórkowska 2
17-132 Wyszki

Wymagane dokumenty
Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość.

Opłaty
Opłata nie jest pobierana.

Termin załatwienia
Niezwłocznie w dniu stawienia się do rejestracji przedpoborowych.

Uwagi
Przedpoborowi, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, są obowiązani to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej zgłoszenia się do rejestracji. W razie niezgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, Wójt Gminy Wyszki nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

Podstawa prawna
Art. 31 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. (Dz. U. z 2006 r., Nr 186, poz. 1377).

Treść
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat (przedpoborowi) są zobowiązani zgłosić się do rejestracji w określonym miejscu i terminie. Termin i miejsce podane jest w wezwaniu dostarczanym przedpoborowemu drogą pocztową oraz w obwieszczeniu wywieszanym w miejscach publicznych.
Przedpoborowemu wydaje się pisemne potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Opracował
Niewiński Andrzej


Data wprowadzenia: 2007-09-27 1751
Data upublicznienia: 2007-09-27
Art. czytany: 2994 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
Rejestr zmian:
2007-09-27
1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<