A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

  UCHWAŁA NR II/7/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 6 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów


  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/275/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238,
  z 2005 r. Nr 117, poz. 1422 oraz z 2006 r. Nr 244, poz. 2399) uchwala się, co następuje:
  § 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w składzie:
  1) Edward Kazimierz Niewiński,
  2) Wincenty Oksiuta,
  3) Janusz Tadrzak,
  4) Robert Trzeszczkowski,
  5) Wiesław Wiktor Walicki.
  § 2. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:
  1) opiniowanie projektu budżetu,
  2) opiniowanie programów gospodarczych w zakresie gospodarki finansowej;
  3) opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;
  4) opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych Gminy dotyczących:
  a) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
  b) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczających granicę corocznie ustalaną przez Radę Gminy;
  5) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
  6) sprawy związane z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
  7) sprawy związane z udzielaniem dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i pomocy dla przedsiębiorców.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-03-16 1534
  Data upublicznienia: 2007-03-16
  Art. czytany: 3051 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<