A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  UCHWAŁA NR II/8/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 6 grudnia 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Inwestycji


  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/275/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238,
  z 2005 r. Nr 117, poz. 1422 oraz z 2006 r. Nr 244, poz. 2399) uchwala się, co następuje:
  § 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w składzie:
  1) Mariusz Korzeniewski,
  2) Piotr Łochnicki,
  3) Wojciech Radkiewicz,
  4) Robert Trzeszczkowski,
  5) Wiesław Wiktor Walicki.
  § 2. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:
  1) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
  2) wyrażanie opinii w sprawach obrotu nieruchomościami komunalnymi;
  3) opiniowanie inwestycji i remontów w zakresie mienia komunalnego;
  4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z:
  a) rolnictwem,
  b) wodociągami i zaopatrzeniem wsi w wodę,
  c) utrzymaniem gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
  d) melioracjami,
  e) ochroną środowiska.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-03-16 1535
  Data upublicznienia: 2007-03-16
  Art. czytany: 3024 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<