A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku
» Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW w obrębie wsi Pulsze.
» Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wyszki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 • Referaty
 • Referat Organizacyjny
 • Wymiana dowodów osobistych

  K O M U N I K A T


  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008r. jednak od dnia 1 stycznia 2008r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekroczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej.
  Złożenie do dnia 31 grudnia 2007r. wniosku o wyminę dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008r. Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można.
  Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007r. nie złożą wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008r. zostaną zastosowane sankcje karne.
  Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są uprawnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.

  Wnioski na dowód składa się osobiście w Urzędzie Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2 pokój nr 14. Do wniosku należy dołączyć:
  - 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,
  - dowód uiszczenia opłaty - 30 zł (opłaty dokonuje się w kasie urzędu),
  - odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-85) 730 58 83.

  Wójt GminyWyszki
  /-/ Ryszard Perkowski


  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


  Data wprowadzenia: 2007-05-23 1150
  Data upublicznienia: 2007-05-23
  Art. czytany: 5742 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<