A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku
» Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW w obrębie wsi Pulsze.
» Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wyszki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Ogłoszenia GKB
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Wyszki, dnia 21.01.2008r.


  GKB 7624-12/2007/2008

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ ogłasza się że na wniosek, z dnia 30.10.2007r. złożony przez Gminę Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2, została wydana w dniu 21.01.2008r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 9100m. z rur w technologii PE SDR 11 o średnicach : Ø 90mm ok. 3600m., Ø 63mm ok. 3000m., Ø 40mm ok. 2500m., oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV dn. 200mm ok. 400m. z przesyłem ścieków za pomocą istniejącej przepompowni w miejscowości Kamienny Dwór do oczyszczalni w miejscowości Łapy, istniejącym systemem kanalizacji na terenie gminy Wyszki, Poświętne i Łapy.
  Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wydaną decyzja w pokoju Nr 2, Urzędu Gminy w Wyszkach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach tj. (od dnia 21.01.2008r. do dnia 04.02.2008r.)

  Wójt Gminy Wyszki
  /-/ mgr inż. Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2008-01-21 1246
  Data upublicznienia: 2008-01-21
  Art. czytany: 3746 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<