A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Ogłoszenia GKB
 • Obwieszczenie o zgromadzoniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi

  Wyszki, dnia 12.05.2008r.


  GKB 7624-2/2008

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ ogłasza się że na wniosek, z dnia 12.02.2008r. złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg , 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4, zostały zgromadzone akta sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Przebudowie drogi powiatowej Nr 1576B Filipy – Samułki – Strabla, w obrębie gruntów wsi Filipy , dz. Nr 678 , Samułki Duże i Małe, dz. Nr 555/1, 535, 563, 711, i część działek 447, 623, 776, oraz Strabla – Łyse, część dz. Nr 1156/24, 1157/23, polegającej na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym i mieszanką mineralno-asfaltowa, ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowie zjazdów na drogi boczne, uzupełnienie poboczy pospółką , zapewnienie właściwego odwodnienia korpusu drogowego.
  Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w pokoju Nr 2, Urzędu Gminy w Wyszkach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30- 15.30, w terminie 14 dni od dnia publicznego zamieszczenia niniejszego obwieszczenia tj. ( od dnia 13.05.2008 r. r. do dnia 26.05.2008 r.)

  Wójt Gminy Wyszki
  /-/ Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2008-05-13 1446
  Data upublicznienia: 2008-05-13
  Art. czytany: 2968 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<