A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Ogłoszenia GKB
 • Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej

  Wyszki, dnia 24.06.2008r.


  GKB 7624-5/2008

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ ogłasza się że na wniosek, z dnia 23.06.2008r. złożony przez Gminę Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowy drogi gminnej Nr 107523B na odcinku o długości 3654,90 km, Mulawicze – Warpechy Nowe – Stacewicze, dz. Nr 315 w obrębie wsi Mulawicze, dz. Nr geod. 91/1 w obrębie wsi Olszanica, dz. Nr 111/1, 110/1, 114, 117 w obrębie wsi Warpechy Nowe i dz. Nr 201 w obrębie wsi Stacewicze, polegającej na wykonaniu wzmocnienia istniejącej podbudowy żwirowej pospółką stabilizowaną mechanicznie, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, pogłębieniu istniejących rowów przydrożnych, budowę i przebudowę istniejących przepustów na zjazdach gospodarczych, przebudowę istniejących przepustów pod korona drogi.
  Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA informuje się, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym 1 miesiąca z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii oraz dokonania uzgodnień decyzji zgodnie z wymogami w/w ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Ustala się termin załatwienia sprawy 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii i uzgodnień.

  Wójt Gminy Wyszki
  /-/ Ryszard Perkowski
  Data wprowadzenia: 2008-06-24 1358
  Data upublicznienia: 2008-06-24
  Art. czytany: 3156 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<