A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Ogłoszenia GKB
 • Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej

  Wyszki, dnia 24.06.2008r.


  GKB 7624-5/2008

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ ogłasza się że na wniosek, z dnia 23.06.2008r. złożony przez Gminę Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowy drogi gminnej Nr 107523B na odcinku o długości 3654,90 km, Mulawicze – Warpechy Nowe – Stacewicze, dz. Nr 315 w obrębie wsi Mulawicze, dz. Nr geod. 91/1 w obrębie wsi Olszanica, dz. Nr 111/1, 110/1, 114, 117 w obrębie wsi Warpechy Nowe i dz. Nr 201 w obrębie wsi Stacewicze, polegającej na wykonaniu wzmocnienia istniejącej podbudowy żwirowej pospółką stabilizowaną mechanicznie, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, pogłębieniu istniejących rowów przydrożnych, budowę i przebudowę istniejących przepustów na zjazdach gospodarczych, przebudowę istniejących przepustów pod korona drogi.
  Jednocześnie, zgodnie z art. 36 KPA informuje się, iż przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie ustawowym 1 miesiąca z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii oraz dokonania uzgodnień decyzji zgodnie z wymogami w/w ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Ustala się termin załatwienia sprawy 1 miesiąc od dnia uzyskania wymaganych prawem opinii i uzgodnień.

  Wójt Gminy Wyszki
  /-/ Ryszard Perkowski
  Data wprowadzenia: 2008-06-24 1358
  Data upublicznienia: 2008-06-24
  Art. czytany: 3045 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<