A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Referaty
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Ogłoszenia GKB
 • Obwieszczenie o przebudowie drogi gminnej Nr 107535B na odcinku Górskie – Bogusze na terenie gminy Wyszki

  Wyszki, dnia 11.07.2008r.  GKB 7624-4/2008
  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm./ ogłasza się że na wniosek, z dnia 09.05.2008r. złożony przez Gminę Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2, zostały zgromadzone akta sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi gminnej Nr 107535B na odcinku Górskie – Bogusze na terenie gminy Wyszki o długości odcinka 1,532 km polegającej na, wykonaniu wzmocnienia istniejącej podbudowy żwirowej pospółką stabilizowaną mechanicznie, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, pogłębieniu istniejących rowów przydrożnych, budowę i przebudowę istniejących zjazdów gospodarczych, przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi.
  Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy w Wyszkach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 – 1530, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach tj. ( od dnia 11.07.2008r. do dnia 25.07.2008r.)


  Wójt Gminy
  /-/Ryszard Perkowski


  Data wprowadzenia: 2008-07-11 1501
  Data upublicznienia: 2008-07-11
  Art. czytany: 3124 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Kalinowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<