A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku
» Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW w obrębie wsi Pulsze.
» Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wyszki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 • Referaty
 • Referat Organizacyjny
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  O G Ł O S Z E N I E
  o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy Wyszki


  Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:
  1) mieć ukończone 18 lat,
  2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),
  3) ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać na terenie gminy Wyszki,
  4) ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie,
  5) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera (w czasie spisu rachmistrz będzie posługiwał się sprzętem elektronicznym typu hand-held),
  6) pożądane jest, aby kandydaci na rachmistrzów byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz potrafili praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,
  7) posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
  8) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzały wywiady,
  9) być asertywnym, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
  10) posiadać takie cechy jak obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

  Zgłoszenia kandydata na rachmistrza spisowego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Wyszki pok. Nr 14 w dniach od 1 do 16 czerwca 2010 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko, dane adresowe, wykształcenie, numer telefonu oraz e-mail,
  2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
  3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

  Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść 3-4 dniowe szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć pisemne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
  Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia.
  Prace spisowe będą wykonywane w okresie 9-23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI)

  Liczba rachmistrzów przewidywana do zatrudnienia dla gminy Wyszki wynosi 5 osób.
  Dodatkowo zostanie wyłoniona 1 osoba rezerwowa.

  Informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  85 7305871 - Jadwiga Borowska
  85 7305883 - Andrzej Niewiński


  Data wprowadzenia: 2010-06-01 1037
  Data upublicznienia: 2010-06-01
  Art. czytany: 3251 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<