A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
 • Urząd Gminy
 • NSP 2011 (archiwum)
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  O G Ł O S Z E N I E
  o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Wyszki


  Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Wyszki - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

  Liczba rachmistrzów spisowych: 3 osoby.

  Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń: 6-20 grudnia 2010 r., Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

  Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące wymagania:
  - ukończone 18 lat,
  - wykształcenie minimum średnie, preferowani studenci studiów wyższych,
  - pełna sprawność fizyczna,
  - posiadanie umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
  - bardzo dobra znajomość komputera i łatwość obsługi telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych,
  - znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych posiadanie pełni praw publicznych,
  - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  - doskonała znajomość języka polskiego,
  - preferowane miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Wyszki
  - dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych (5 stycznia do 25 lutego 2011 r.), obchodu przedspisowego (1 - 17 marca 2011 r.), odprawy przedspisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu, tj. od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
  Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą 3-dniowe szkolenie, zakończone egzaminem. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z osobą umowy - zlecenia.
  Rachmistrz spisowy składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż spis ludności i mieszkań, podlega odpowiedzialności karnej.

  Wymagane dokumenty:
  1. pisemne zgłoszenie kandydatury zawierające następujące dane:
  a. imię, nazwisko,
  b. adres zamieszkania,
  c. nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  2. dokument poświadczający wykształcenie (ksero),
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
  Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
  W przypadku zgłoszenia większej niż konieczna liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

  Gminny Komisarz Spisowy
  /-/ Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2010-12-09 1040
  Data upublicznienia: 2010-12-09
  Art. czytany: 4608 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2011-03-24
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: wyjęcie wiadomości z archiwum - Zmienił: Andrzej Niewiński

  2011-01-03
  3. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Andrzej Niewiński

  2010-12-09
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<