A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Referaty
 • Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Strabla - Łyse

  Wyszki, 27.01.2011 r.


  GKB.72241/8/10

  Ogłoszenie o przetargu nieruchomości  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

  podaję


  do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 04 marca 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2 ( sala posiedzeń na parterze) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszki, położonych w obrębie gruntów wsi Strabla - Łyse

  I.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka nr 135/1, położona w obrębie wsi Strabla - Łyse, Księga Wieczysta KW BI1P/00037168/5
  2.Powierzchnia nieruchomości:
  0,1654 ha w tym RV-0,1146, RVI – 0,0508
  3.Opis nieruchomości:
  Działka niezabudowana. Dojazd ulicą Długą o nawierzchni gruntowo-żwirową z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.
  4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.
  5. Cena nieruchomości:
  17.433 zł (słownie złotych: Siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy. Cena nie zawiera podatku VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona przetargiem. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT, zostaną doliczone koszty szacunku i koszty dokumentacji geodezyjnej (wyrysy i wypisy z rejestru gruntów).
  6. Wadium
  1.800 zł (słownie złotych: Jeden tysiąc osiemset)


  II.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościami
  Nieruchomość oznaczona jako działka nr 135/2, położona w obrębie wsi Strabla -Łyse, Księga Wieczysta KW BI1P/00037168/5
  2. Powierzchnia nieruchomości:
  0,1654 ha w tym RV-0,1406, RVI – 0,0248
  3.Opis nieruchomości:
  Działka niezabudowana. Dojazd ulicą Długą o nawierzchni gruntowo-żwirową z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.
  4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.
  5. Cena nieruchomości:
  17.433 zł (słownie złotych: Siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy. Cena nie zawiera podatku VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona przetargiem. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT, zostaną doliczone koszty szacunku i koszty dokumentacji geodezyjnej (wyrysy i wypisy z rejestru gruntów).
  6. Wadium
  1.800 zł (słownie złotych: Jeden tysiąc osiemset)

  Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
  Okazanie granic nabywanych nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  - wpłacenie wadium w terminie do dnia 01 marca 2011 roku w kasie tut. Urzędu do godz. 12.00 lub na konto 97 8063 0001 0040 0400 0169 0073 BS Brańsk Oddział Wyszki ( wadium powinno być uiszczone w taki sposób, aby umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty),
  - przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium,
  - okazanie przewodniczącemu komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującemu do przetargu i wpłacającego wadium,
  - pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać przewodniczącemu komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt.
  Postąpienie nie może wynosić mnij niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają.

  Osobie, która wygra przetarg – wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

  Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej przeddzień zawarcia umowy.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

  Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, pokój nr 3, tel. 85 730 58 71 w godzinach pracy urzędu, osoba odpowiedzialna Jadwiga Borowska.

  Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Wyszki oraz w sołectwie Strabla - Łyse i opublikowane zostanie na stronie internetowej “BIP” Urzędu Gminy Wyszki .

  Wójt Gminy Wyszki
  /-/mgr inż. Ryszard Perkowski
  Data wprowadzenia: 2011-01-27 1351
  Data upublicznienia: 2011-01-27
  Art. czytany: 4155 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Kalinowski
  Rejestr zmian:
  2011-01-27
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  5. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Kamil Kalinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<