A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XVIII/204/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją

  UCHWAŁA NR XVIII/204/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 marca 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ), art. 9, art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz w związku z art. 10, art. 13 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908) uchwala się, co następuje:
  § 1. W § 1 uchwały Nr XVI/179/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  '2. Po połączeniu samorządowa instytucja kultury będzie działała jako Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, dla której podstawowym celem działalności będzie stanowiło gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.'.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki, tablicach informacyjnych sołectw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-04-02 1327
  Data upublicznienia: 2013-04-02
  Art. czytany: 1885 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<