A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XVIII/214/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024

  UCHWAŁA NR XVIII/214/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 marca 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) ) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XVII/198/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024 tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
  'w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029'.
  § 2. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) Plan dochodów ogółem: 15 465 288,31 zł,
  a) dochody bieżące -14 198 170,00 zł,
  b) dochody majątkowe - 1 267 118,31 zł,
  2) Plan wydatków ogółem: 14 859 398,31 zł,
  a) wydatki bieżące -12 943 813,31 zł,
  b) wydatki majątkowe -1 915 585,00 zł.
  § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 4. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński
  Data wprowadzenia: 2013-04-02 1353
  Data upublicznienia: 2013-04-02
  Art. czytany: 2195 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 309665 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<