A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (decyzja środowiskowa) rozbudowa drogi powiatowej Sołowacz-Mulawicze.
» Obwieszczenie/informacja o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umożliwiającego pobór wód podziemnych we wsi Strabla-Łyse.
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2024 r
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XVIII/214/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024

  UCHWAŁA NR XVIII/214/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 marca 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) ) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XVII/198/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024 tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
  'w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029'.
  § 2. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) Plan dochodów ogółem: 15 465 288,31 zł,
  a) dochody bieżące -14 198 170,00 zł,
  b) dochody majątkowe - 1 267 118,31 zł,
  2) Plan wydatków ogółem: 14 859 398,31 zł,
  a) wydatki bieżące -12 943 813,31 zł,
  b) wydatki majątkowe -1 915 585,00 zł.
  § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 4. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński
  Data wprowadzenia: 2013-04-02 1353
  Data upublicznienia: 2013-04-02
  Art. czytany: 2105 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 309665 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<