A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XX/237/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XX/237/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. )) Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:


  § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2013 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013' zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Dotacje' zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Ustala się:
  1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 692 914 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
  § 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Dochody budżetu w wysokości 15 985 471,62 zł, z tego :
  - bieżące w wysokości 14 707 353,31 zł,
  - majątkowe w wysokości 1 278 118,31 zł,
  2) Wydatki budżetu w wysokości 15 379 581,62 zł, z tego :
  - bieżące w wysokości 13 430 084,82 zł,
  - majątkowe w wysokości 1 949 496,80 zł
  § 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-07-24 0919
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 1886 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 175148 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2013-07-24
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<