A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XX/238/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029

  UCHWAŁA NR XX/238/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


  § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) Plan dochodów ogółem: 15 985 471,62 zł,
  a) dochody bieżące -14 707 353,31 zł,
  b) dochody majątkowe - 1 278 118,31 zł,
  2) Plan wydatków ogółem: 15 379 581,62 zł,
  a) wydatki bieżące -13 430 084,82 zł,
  b) wydatki majątkowe -1 949 496,80zł.
  § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-07-24 0933
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 2255 razy

  » Załącznik nr 1 - rozmiar: 919486 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 79904 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 28344 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<