A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości w użyczenie w drodze bezprzetargowej - Niewino Borowe
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na okres 3 lat w miejscowości Samułki Duże.
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki nr 34/24 uchylające zarządzenie 5/24
» Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszki oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania – stołówka szkolna w SP im. JP II w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XX/238/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029

  UCHWAŁA NR XX/238/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


  § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) Plan dochodów ogółem: 15 985 471,62 zł,
  a) dochody bieżące -14 707 353,31 zł,
  b) dochody majątkowe - 1 278 118,31 zł,
  2) Plan wydatków ogółem: 15 379 581,62 zł,
  a) wydatki bieżące -13 430 084,82 zł,
  b) wydatki majątkowe -1 949 496,80zł.
  § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-07-24 0933
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 2275 razy

  » Załącznik nr 1 - rozmiar: 919486 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 79904 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 28344 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2013-07-24
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Andrzej Niewiński
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<