A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/248/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą 'Wieści Gminne'

  UCHWAŁA NR XXI/248/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą 'Wieści Gminne'


  Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 8 i art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 2 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XXXIII/288/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą 'Wieści Gminne' wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 1:
  a) po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
  '1a. Mogą ukazywać się wydania specjalne Wieści poświęcone wyjątkowo ważnemu dla Gminy wydarzeniu lub tematowi.',
  b) ust 2 otrzymuje brzmienie:
  '2. Wydawcą Wieści jest Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, zwane dalej 'Wydawcą'.';
  2) w § 3:
  a) po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
  '1a. Wieści, równocześnie z wydaniem papierowym, publikowane są w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.wyszki.pl',
  b) ust 4 otrzymuje brzmienie:
  '4. Za treść Wieści i pracę redakcji odpowiada Redaktor Naczelny wyznaczony przez Wydawcę.'.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1019
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 2616 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<