A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 95/4 w miejscowości Mulawicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/2 w miejscowości Stacewicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/7 w miejscowości Stacewicze
» Obw. o zgromadzeniu akt na budowę inf. turystyczno-rekreacyjnej w m. Strabla-Łyse
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/249/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania, oraz zamykania placówek handlu detalicznego, za

  UCHWAŁA NR XXI/249/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  w sprawie określenia dni i godzin otwierania, oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) uchwala się, co następuje:
  § 1. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności funkcjonujące na terenie gminy Wyszki powinny być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 6.00 a 22.00, z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 3 niniejszej uchwały.
  § 2. W godzinach nocnych, to jest pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 mogą być czynne:
  1) apteki;
  2) stacje paliw;
  3) hotele, motele, zajazdy;
  4) zakłady gastronomiczne.
  § 3. Ogródki gastronomiczne zorganizowane na wolnym powietrzu przy placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych prowadzących sprzedaż posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 800 do 2200.
  § 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/242/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania, oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 10, poz. 264).
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1021
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 2429 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<