A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/253/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029

  UCHWAŁA NR XXI/253/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2029


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:
  §1. W uchwale Nr XVII/198/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024 zmienionej uchwałą Nr XVIII/214/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. i uchwałą Nr XX/238/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2013 r.:
  1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 'w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024'.
  2) § 1 otrzymuje brzmienie:
  '§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.'.
  § 2. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) dochody budżetu w wysokości 15 911 292,65 zł, z tego :
  a) bieżące w wysokości 14 917 828,17 zł,
  b) majątkowe w wysokości 993 464,48 zł,
  2) wydatki budżetu w wysokości 15 145 402,65, z tego :
  a) bieżące w wysokości 13 644 663,85 zł,
  b) majątkowe w wysokości 1 500 738,80 zł
  § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 4. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1032
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 2558 razy

  » Załącznik 1 - rozmiar: 736612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 2 - rozmiar: 70238 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 3 - rozmiar: 23595 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<