A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/254/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXI/254/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 8 ust. 2 i art.36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721,z 2011 r. Nr 144, poz. 858 oraz z 2012 r. poz.190) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Wyszki Panu Ryszardowi Perkowskiemu w następującej wysokości:
  1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.200 zł,
  2) dodatek funkcyjny - 1.900 zł,
  3) dodatek specjalny - 2.000 zł,
  4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wójtowi przysługuje prawo do nagród jubileuszowych i innych świadczeń przewidzianych w obowiazujących przepisach.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązujacą od 1 września 2013 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1035
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 2615 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<