A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/254/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXI/254/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 8 ust. 2 i art.36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721,z 2011 r. Nr 144, poz. 858 oraz z 2012 r. poz.190) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Wyszki Panu Ryszardowi Perkowskiemu w następującej wysokości:
  1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.200 zł,
  2) dodatek funkcyjny - 1.900 zł,
  3) dodatek specjalny - 2.000 zł,
  4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wójtowi przysługuje prawo do nagród jubileuszowych i innych świadczeń przewidzianych w obowiazujących przepisach.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązujacą od 1 września 2013 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1035
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 2628 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2013-10-11
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<