A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXII/262/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

  UCHWAŁA NR XXII/262/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie stawek podatku od nieruchomości


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:
  1) od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ­ 0,89 zł od 1 m2 powierzchni?
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych ­ 4,56 zł od 1 ha powierzchni?
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 0,46 zł od 1 m2 powierzchni?
  2) od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych ­ 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ­ 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ­ 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ­ 4,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­7 ustawy o podatkach lokalnych.
  § 2. Z dniem wejściaw życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3447).
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński
  Data wprowadzenia: 2013-11-21 0845
  Data upublicznienia: 2013-11-21
  Art. czytany: 2367 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<