A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXII/270/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024

  UCHWAŁA NR XXII/270/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:
  §1.Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:
  1) dochody budżetu w wysokości 16 351 524,88 zł, z tego :
  a) bieżące w wysokości 15 356 660,40 zł,
  b) majątkowe w wysokości 994 864,48 zł,
  2) wydatki budżetu w wysokości 15 585 634,88 z tego :
  a) bieżące w wysokości 14 064 896,08 zł,
  b) majątkowe w wysokości 1 520 738,80 zł
  § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński



  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/270/13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 października 2013 r.


  OBJAŚNIENIA


  Wprowadza się zmiany w roku bazowym 2013, dostosowując WPF i wykaz przedsięwzięć do kwot i zadań wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Data wprowadzenia: 2013-11-21 0952
  Data upublicznienia: 2013-11-21
  Art. czytany: 2412 razy

  » Wieloletnia prognoza - rozmiar: 735292 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wykaz przedsięwzięć - rozmiar: 73328 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530



  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<