A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • Uchwała Nr XXIII/278/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  Uchwała Nr XXIII/278/13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2013 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2013 r. pod nazwą 'Dotacje' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 865 890,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 38.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 880,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 720,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) dochody budżetu w wysokości 16 396 162,88 zł, z tego :
  a) bieżące w wysokości 15 399 896,40 zł,
  b) majątkowe w wysokości 996 266,48 zł,
  2) wydatki budżetu w wysokości 15 530 272,88 zł z tego :
  a) bieżące w wysokości 14 002 334,08 zł,
  b) majątkowe w wysokości 1 527 938,80 zł.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2014-01-22 1515
  Data upublicznienia: 2014-01-22
  Art. czytany: 3028 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 163744 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<