A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXIII/281/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014 - 2025

  UCHWAŁA NR XXIII/281/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014 - 2025


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) postanawia:
  § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2014-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Upoważnić Wójta Gminy Wyszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/198/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024, zmieniona uchwałami Rady Gminy Wyszki Nr XVIII/214/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XX/238/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XXI/253/13 z dnia 17 września 2013 r., Nr XXII/270/13 z dnia 30 października 2013 r, Nr XXIII/279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2014-01-23 0818
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 3041 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 250618 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<