A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXIII/283/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XXIII/283/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok


  Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 69 i § 87 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 77 i poz. 3894) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyszki na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Załącznik do uchwały Nr XXIII/283/13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2013 r.


  PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK
  I. PÓŁROCZE
  1. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta w 2013 r.
  2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2013 r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.
  3. Kontrola Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach.
  4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
  II. PÓŁROCZE
  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
  2. Kontrola Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach.
  3. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2015 rok.
  4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 0823
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 2983 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<