A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXIV/291/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Bielskiego nieruchomości,

  UCHWAŁA NR XXIV/291/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 stycznia 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Bielskiego nieruchomości, położonej w obrębie wsi Budlewo


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Bielskiego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 13/2 o pow. 0,0316 ha, położonej w obrębie wsi Budlewo, stanowiącej własność Gminy Wyszki.
  § 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 będzie darowana z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1578B.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Uzasadnienie


  Zarząd Powiatu Bielskiego w związku z planowaną w roku 2014 przebudową drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski-Topczewo do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Budlewo, wystąpił z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej działki z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w/w drogi powiatowej. Na działce tej już w chwili obecnej jest częściowo usytuowana jezdnia żwirowa pobocza i rów przedmiotowej drogi. Przekazanie na własność Powiatu Bielskiego pozwoli na uzyskanie stosownych zezwoleń na prowadzenie w bieżącym roku robót budowlanych związanych z przebudową tej drogi.


  Data wprowadzenia: 2014-02-03 1403
  Data upublicznienia: 2014-02-03
  Art. czytany: 4061 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-02-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<