A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXV/300/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

  UCHWAŁA NR XXV/300/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 marca 2014 r.
  w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się na okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. dopłaty z budżetu Gminy Wyszki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 7,45 zł do 1 m3 ścieków.
  § 2. 1. Dopłata będzie uwzględniana w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach i przekazywana będzie z budżetu Gminy na konto Zakładu po przedłożeniu zestawienia odprowadzonych ścieków za okresy dwumiesięczne w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia zestawienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Dopłata za miesiąc grudzień zostanie przekazana zaliczkowo w terminie do 30 grudnia w 1/2 wysokości jak za miesiące październik i listopad.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Data wprowadzenia: 2014-05-15 1535
  Data upublicznienia: 2014-05-15
  Art. czytany: 1924 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-05-15
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<