A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXVI/310/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  UCHWAŁA NR XXVI/310/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia przechodzącego na własność Gminy Wyszki powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
  1) Ryszard Perkowski - Przewodniczący,
  2) Kazimierz Tymosiak - Zastępca Przewodniczącego,
  3) Jadwiga Borowska - Członek,
  4) Edyta Tararuj - Członek,
  5) Edyta Baranowska - Członek.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Traci moc uchwała Nr VI/59/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, zmieniona uchwałą Nr XXVI/235/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 20 września 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Data wprowadzenia: 2014-07-03 1447
  Data upublicznienia: 2014-07-03
  Art. czytany: 2003 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-07-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<