A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR XXVII/327/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

  UCHWAŁA NR XXVII/327/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 września 2014 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu

  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Udziela się z budżetu Gminy Wyszki na 2014 rok pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie”.
  § 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Wyszki na 2014 rok.
  § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania dotacji, o której mowa w §1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wyszki a Powiatem Bielskim.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Data wprowadzenia: 2014-10-02 1507
  Data upublicznienia: 2014-10-02
  Art. czytany: 2332 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-10-02
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<