A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2014 rok
 • UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

  UCHWAŁA NR II/4/14
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się, co następuje:
  § 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów w składzie:
  1) Kuczyński Marek,
  2) Mieszczyńska Elżbieta,
  3) Niewiński Andrzej,
  4) Radkiewicz Wojciech,
  5) Zabrocki Stanisław.
  § 2. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:
  1) opiniowanie projektu budżetu,
  2) opiniowanie programów gospodarczych w zakresie gospodarki finansowej;
  3) opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;
  4) opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych Gminy dotyczących:
  a) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
  b) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczających granicę corocznie ustalaną przez Radę Gminy;
  5) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
  6) sprawy związane z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
  7) sprawy związane z udzielaniem dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2014-12-17 1256
  Data upublicznienia: 2014-12-17
  Art. czytany: 2200 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-12-17
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<