A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA Nr XIII/154/04

  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach

  UCHWAŁA NR XIII/154/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 lutego 2004 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.  Na podstawie art. 18 ust. 1 , w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz w związku z art. 5 c, pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:  § 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2004 r. zlikwidować Szkołę Podstawową w Mulawiczach.

  § 2. 1. Miejscowości: Mulawicze, Olszanica, Samułki Duże, Samułki Małe, Łapcie i Wiktorzyn wchodzące w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Mulawiczach z dniem 1 września 2004 r, zamierza się włączyć do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Strabli.
  2.Miejscowości: Warpechy Nowe, Stacewicze i Mieszuki wchodzące w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Mulawiczach z dniem 1 września 2004 r. zamierza się włączyć do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wyszkach.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu do dnia 29 lutego 2004 r. na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Mulawiczach i na tablicach ogłoszeń w miejscowościach wskazanych w § 2.


  Data wprowadzenia: 2004-06-17 1341
  Data upublicznienia: 2004-06-17
  Art. czytany: 3513 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<