A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2004 rok
 • UCHWAŁA Nr XIII/154/04

  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach

  UCHWAŁA NR XIII/154/04
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 lutego 2004 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.  Na podstawie art. 18 ust. 1 , w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz w związku z art. 5 c, pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:  § 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2004 r. zlikwidować Szkołę Podstawową w Mulawiczach.

  § 2. 1. Miejscowości: Mulawicze, Olszanica, Samułki Duże, Samułki Małe, Łapcie i Wiktorzyn wchodzące w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Mulawiczach z dniem 1 września 2004 r, zamierza się włączyć do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Strabli.
  2.Miejscowości: Warpechy Nowe, Stacewicze i Mieszuki wchodzące w skład obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Mulawiczach z dniem 1 września 2004 r. zamierza się włączyć do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wyszkach.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu do dnia 29 lutego 2004 r. na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Mulawiczach i na tablicach ogłoszeń w miejscowościach wskazanych w § 2.


  Data wprowadzenia: 2004-06-17 1341
  Data upublicznienia: 2004-06-17
  Art. czytany: 3421 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<