A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/36/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

  UCHWAŁA NR IV/36/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. dopłaty z budżetu Gminy Wyszki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 12,10 zł do 1 m3 ścieków.
  § 2. 1. Dopłata będzie uwzględniana w planie finansowym jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, zwanego dalej Zakładem.
  2. Dopłata będzie przekazywana z budżetu Gminy Wyszki na konto Zakładu na pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowego zadania Zakładu związanego ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1405
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1837 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2015-07-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<