A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości

  UCHWAŁA NR IV/37/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie

  Na podstawie art. 18 ust. l, w związku z art. 5 ust. 2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )) oraz § 10 ust. 3 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) uchwala się , co następuje:
  § 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie:
  1) zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości Trzeszczkowo do Sołectwa Górskie,
  2) wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie.
  § 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy miejscowości Trzeszczkowo, Bogusze i Górskie, mający czynne prawo wyborcze zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
  § 3. 1. Uczestnicy konsultacji wypowiadają w formie pisemnej swoje opinie i zgłaszają wnioski do sprawy poddanej konsultacjom.
  2. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki w terminie do 15 maja 2015 r.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1407
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 1473 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<