A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR V/47/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach

  UCHWAŁA NR V/47/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2015 r. likwiduje się Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach zwany dalej „Zakładem” działający w formie jednostki budżetowej.
  2. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zadania wykonywane dotychczas przez Zakład oraz należności i zobowiązania przejmie Urząd Gminy Wyszki.
  § 2. Mienie pozostałe po likwidacji Zakładu przechodzi na własność Gminy Wyszki.
  § 3. Do dnia określonego w § 1 ust. 1 powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące w szczególności:
  1) uregulowanie spraw pracowniczych;
  2) zamknięcie ksiąg rachunkowych;
  3) przekazanie akt osobowych i innych dokumentów do Urzędu Gminy Wyszki;
  4) sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności, długów;
  5) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji;
  6) przekazanie pozostałej dokumentacji do archiwum Urzędu Gminy Wyszki.
  § 4. Pracownicy likwidowanego Zakładu z dniem 1 stycznia 2016 r. stają się pracownikami Urzędu Gminy Wyszki w trybie art. 231 Kodeksu pracy.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Z dniem 1 stycznia 2016 r. tracą moc:
  1) uchwała Nr XIV/104/97 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach,
  2) uchwała Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3276).
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1435
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 2667 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530



  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<