A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR V/47/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach

  UCHWAŁA NR V/47/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2015 r.
  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2015 r. likwiduje się Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach zwany dalej „Zakładem” działający w formie jednostki budżetowej.
  2. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zadania wykonywane dotychczas przez Zakład oraz należności i zobowiązania przejmie Urząd Gminy Wyszki.
  § 2. Mienie pozostałe po likwidacji Zakładu przechodzi na własność Gminy Wyszki.
  § 3. Do dnia określonego w § 1 ust. 1 powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące w szczególności:
  1) uregulowanie spraw pracowniczych;
  2) zamknięcie ksiąg rachunkowych;
  3) przekazanie akt osobowych i innych dokumentów do Urzędu Gminy Wyszki;
  4) sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności, długów;
  5) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji;
  6) przekazanie pozostałej dokumentacji do archiwum Urzędu Gminy Wyszki.
  § 4. Pracownicy likwidowanego Zakładu z dniem 1 stycznia 2016 r. stają się pracownikami Urzędu Gminy Wyszki w trybie art. 231 Kodeksu pracy.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Z dniem 1 stycznia 2016 r. tracą moc:
  1) uchwała Nr XIV/104/97 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach,
  2) uchwała Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3276).
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-07-10 1435
  Data upublicznienia: 2015-07-10
  Art. czytany: 2565 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<