A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • CHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR VI/62/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 16 września 2015 r.
  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz.1380 z późn.zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Wyszki w wysokości 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ratowniczego – zestawu narzędzi do ratownictwa technicznego.
  § 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad udzielania i rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wyszki, a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-09-24 1108
  Data upublicznienia: 2015-09-24
  Art. czytany: 2253 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<